Bir Su Meselesi

Azerbaycan’dan 2 Türkiye’den 5 okulun katıldığı projemiz 8 öğretmen, 73 öğrenci lle gerçekleştirilmiştir.

Hayatımızda suyun ne kadar önemli olduğu gerçeğinden yola çıkarak suyu; tarihi, coğrafyası, matematiği, feni, müziği, resmi, İngilizcesi ve Türkçesi ile ele alarak anlatmayi hedefliyoruz. Böylelikle suyun her derste her alanda ne kadar önemli olduğu vurgusuna değinerek suyumuza sahip çıkmak, onu tasarruflu kullanmak, gelecekte su kıtlığı çekmemek adına alınacak önlemler konularında bilinç kazandırmayi planlıyoruz. Öğrencilerimiz bu hedef doğrultusunda bilişim teknolojilerini de kullanarak gerçekleştirecekleri etkinliklerle öğrendiklerini çevresinde paylaşacak ve böylelikle geniş kitlelere ulaşarak su bilincinin oluşmasına katkıda bulunacaklardır.

Su kaynaklarımızın azaldığını, küresel ısınma ile birlikte birçok kaynağımız gibi su kaynaklarının da tükendiğini bizzat tanımlayarak projemiz ile suyun her alanda ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serecek, bu son derece hayati önem taşıyan suyun, tasarrufu ve bilinçli kullanılması adına yapılması gerekenleri de küçük yaştan büyüklere kadar tüm yaş gruplarına hatta nesilden nesile aktarılması için yapılması gerekenleri bir bütün çerçevesinde ele alacağız ve bu sayede oluşturacağımız bilinç ile yeni nesil su kullanımı ve tüketimi konularında daha bilinçli hale gelecek, elde kalan mevcut su kaynaklarını nasıl daha iyi kullanıp sahip çıkacaklarına yönelik altyapı bilinci oluşturmaya çalışacağız.

Sonuç olarak proje etkinlikleri sayesinde oluşturacağımız bilinç ile bugünün çocukları geleceğin büyükleri olarak su kullanımı ve tüketimi konularında daha bilinçli hale gelmelerine, elde kalan mevcut su kaynaklarını nasıl daha iyi kullanıp sahip çıkacaklarına yönelik altyapı bilinci oluşturmaya çalışacağız.

YUKARI

ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

GİRİŞ DETAYLARINI UNUTTUM