Birey ailesi olarak “İcat Çıkartma” dersinde öğrencilerimize laboratuvarımızda basit malzemeler ve imkânlar sunarak el becerilerini geliştirme, çoklu düşünme, yaratıcı düşünme ve ürün ortaya koyma davranışlarını kazandırma ve bunu günlük hayatta kullanabilme ilk hedefimizdir.

Çağın gereği olan teknoloji ve inovasyon alanında öğrencilerimizi destekler bu alanda keşfetmelerine ve üretmelerine rehberlik ederiz. İlgi alanlarına göre kodlama kulüplerine yönlendirme yapar ve bu ilgisi üzerinde çalışmaya teşvik ederiz.

Öğrencilerimiz bu ders ile geleceğimizin birer mucitleri olma yolunda ilk adımı bizlerle atıyorlar.

YUKARI