OKULDA YAŞAM

Sanat Öğrenimi
Öğrencilerimizin, hayatın farklı alanlarında başarı ve mutluluk duygusu ile tanışmalarını hedefleriz. Bu sebeple, öğrencilerimizin kulüp etkinliklerinde kendilerine özgü seçimlerini yapmaları için teşvik eder ve destekleriz. Uzman öğretmenlerimizin rehberliğinde, sanatın farklı dalları ile ilgilenmeleri ve estetik zevklerinin gelişmesi için uygun atölye ortamları sağlarız. Öğrencilerimizin gelişimlerini ilgiyle takip ederek ailelerini bu konuda bilgilendiririz.

Spor Öğrenimi
Öğrencilerimizin beden eğitimi dersleri ve okul kulüp etkinliklerinde farklı spor dallarının kültürlerini edinmelerini amaçlarız. Yetenekleri doğrultusunda spor yapmanın getirdiği öz denetim ve öz disiplin davranışlarını edinmelerini sağlarken, takım çalışmalarında da ekip bilinci ile hareket etmelerini hedefleriz.


Teknoloji Öğrenimi
21. Yüzyılın getirdiği çevik, inovatif ve yenilikçi yaklaşım ile öğrencilerimizi destekleyerek, keşfetmelerine ve üretmelerine rehberlik ederiz. İlgi alanlarına göre, okullarımızdaki kulüplere yönlendirir ve bu ilgisi üzerinde çalışmaya teşvik ederiz. Yeni çıkan tüm teknolojileri takip ederek öğrencilerimizi bu konularda bilgilendirir ve öğrenmeleri için imkan yaratırız.

Bilim Öğrenimi
Bilimin ve öğretilerinin ülkemiz ve dünya için önemini bilerek uygulama, atölye ve laboratuvar çalışmalarına öncelik veririz. Öğrencilerimizin en önemli öğrenme kaynaklarının merakları olduğunu bilir, onları deneyerek ve yaparak öğrenmeleri için cesaretlendiririz. Öğrencilerimize öğrenirken eğlenebilecekleri proje konuları vererek, bilimsel bilgi ve uygulama süreçlerinde onları aktif kılarız.

YUKARI