21. Yüzyılın getirdiği yeni teknolojilerin anlatılacağı Teknoloji Okulunda, blockchain teknolojisi, kodlama, uygulama geliştirme, yazılım dilleri, oyun geliştirme ve oyunlaştırma konuları işlenmektedir. Solidity yazılım dili, NFT yaratmak ve metaverse gibi teknolojilerin de öğretileceği okulda, bireylerin yeni yüzyılın gereksinimlerine uyum sağlaması ve bu konuda gelecekte başarılı olmaları hedeflenmektedir.

YUKARI