d

AİLEM İLE TASARLIYORUM AİLEM İLE SUNUYORUM STEM AİLE KATILIMI ETKİNLİĞİ
STEM eğitimi, fen (science), teknoloji (technology), mühendislik (engineering) ve matematik
(mathematics) gibi dört önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir öğretim modelidir.
Tüm bu alanlarda yetkin bireyler yetiştirmeyi amaçlayan STEM, öğrencilere günlük yaşamda
problemlerle başa çıkmanın da bir matematiği olduğunu anlatıp, farklı düşünmelerini ve çeşitli
süreçlere yeni çözümler arama kabiliyetlerini artırmalarını sağlayacak bir yaklaşımdır. Okul öncesi
çağdan lisansüstü öğrenim çağına kadar, gerek müfredat dahilinde, gerekse müfredat dışı şekilde
uygulanabilecek de bir metottur.
STEM eğitiminin amacı;
Öğrencileri 21.y.y. Becerilerine ve bu yüzyılın gerektirdiği iş yaşamına hazırlamaktır.
Bu kapsamda;
1.İş birlikli çalışma,
2.Eleştirel düşünme,
3.Problem çözme
Becerilerinin öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir.

BİREY OKULLARI ANTALYA’DA uygulanan
Ailem ile Tasarlıyorum Ailem ile Sunuyorum Stem Aile katılımı etkinliğinde
amacımız:
-Öğrencilerimizi aileleri ile proje ekibi haline getirmek,
-Günlük yaşamda karşılaştıkları sorunların farkına varmalarını sağlamak,
-Bu sorunlardan kaynaklı günlük hayat problemlerini tespit edebilmelerini,
-Sorgulama, araştırma, buluş yapma ve ürün geliştirme ile bu problemlere çözüm üretmelerini
sağlamaktır.