d
Image

İlkokul

Hayat ve okul arasındaki bağın güçlü olması gerektiğine inanırız .‘’Okul hayatın kendisidir.’’ İlkesi ile öğrencilerimizin okul ve hayat bağını kurmalara konusunda destekleriz.

Öğrenme sürecinin her aşamasında merkezimiz öğrencilerdir. Aldığımız bütün kararlarımızda çocuğun üstün yararını gözetiriz.

Her BİREY’in bir diğerinden farklılığına önem verir, kendi deneyimlerini edinmelerine ve bu deneyimlerin sorumluluğunu almaları konusunda onları teşvik ederiz.

Her ikili ilişkide olduğu gibi okulumuzda da açıklık ve şeffaflık tarafında dururuz ve öğrencilerimiz üzerinde hayatındaki var olan tüm yetişkinlerin rollerinin olduğunu ve buna göre davrandıklarını bildiğimiz için ebeveynlerimizin evde öğretmen rolüne girmemelerini ister süreçte öğretmenlerimizin rehberliğinde destek bekleriz.

Çocukların öğrenmeye dair en önemli kaynakları meraklarıdır. Merak ettiklerinin peşinden tutkuyla koşarlar bu tutkularının ömür boyu devam etmeleri için okul ile hayatı bir bütün olarak görürüz.

Öğrenme ortamının iş birliği, hoşgörü, dayanışma, empati becerilerini geliştirmeye yönelik tasarlarız.

Yurtaşlık bilincinin Demokrasi kültürünün küçük yaşlarda oluşmaya başladığını biliriz bu nedenle öğrencilerimizin okul kararlarında aktif olmalarını sağlarız

Eleştiren, sorgulayan, girişimci, iş birlikçi, yaratıcı, iletişim becerileri güçlü, kararlı, vicdanlı, cesur, yılmadan devam eden çocuklar olmaları için çaba gösteririz.

Öğrencilerimizin yurttaşlık bilincini geliştirirken aynı zamanda küresel sorunlara da farkındalıklarını artırmak ve söz sahibi olmaları için sivil toplum kuruluşlarının projelerinde iş birliği yaparak öğrencilerimizi sürece dahil ederiz..

Dil becerisinin ( Türkçe-İngilizce) , kendini ifade etmenin ve kültür öğrenmenin temeli olarak görürüz .Bu nedenle dil öğretim derslerimizin planlamasını yaş gruplarına göre planlar ve sürekli güncelleriz.

Öğrencilerimizin başarma duygusunu küçük yaşta hissederek ilerlemesi için farklı sosyal etkinlik ortamları hazırlar ve öğrencilerimizi teşvik ederiz.

Okul ile ev yaşantısındaki ortak dil ve tutum öğrencilerin gelişimleri üzerinde olumlu etki yaratır. Bu nedenle velilerimize belirli aralıklarla geri bildirimde bulunuruz. Karşılıklı dinlemenin ve bilgi alışverişinin öğrencilerimizin yararına olacağının farkında olarak görüşmelerimizi yaparız.

Çocukların hayal gücünün başarma isteğinin ve bu yönde verdikleri emeğin kıymetini biliriz. Okul gösterileri ve kutlamalarımızda odağımız çocukların öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktır.